Almere   036 - 533 35 00   't Gooi   035 - 303 14 14

TX-keur

Als kwaliteitskeur het de branche een het TX keur in het leven geroepen om onderscheid te kunnen maken tussen taxibedrijven die een hogere kwaliteitstandaard hanteren en zodat de klant weet wat hij of zij kan mag verwachten van het taxibedrijf

Adi-Taxi beschikt al langere tijd over TX keur.